11-05-2020: Scoren met Fatsoen bij RSC Alliance

Scoren met Fatsoen bij RSC Alliance

Bij onze club vinden we goede waarden en normen heel erg belangrijk. Ons sportpark en kantine krijgen een flinke opfrisbeurt de komende maanden en op prominente plekken zullen onze gedragsregels zichtbaar zijn. 

We zijn al zo enorm blij dat deze ingezette weg heeft geleid tot een aanzienlijk hogere ledentevredenheid. Ook in het zojuist beëindigde seizoen 2019-2020 hebben we veel geïnvesteerd in gedragsregels en naleving hiervan. In sommige gevallen zijn we overgegaan tot een gesprek, waarschuwing en in een enkel geval een royement. Dit heeft ertoe geleid dat we onze gedragsdoelen voor 87% hebben bereikt. Ons streven is om komend seizoen ook de 13% die overblijft helemaal naar onze hand te kunnen zetten. 

Bij RSC Alliance willen we leden, trainers, leiders en vrijwilligers die net als wij enorm trots zijn op onze prachtclub en we zijn erg goed op de goede weg. En daar zijn we trots op. Ook willen we dit nog verder gaan uitbouwen komend seizoen en dit doen we met zijn allen! 

Dus ook in seizoen 2020-2021 en daarna zullen we actief inzetten op deze waarden en normen en dat doen we aan de hand van deze 8 regels:

1) Iedereen binnen RSC Alliance is verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de gedragsregels. Overtreders van de regels worden hierop aangesproken;

2) Voor RSC Alliance is iedereen gelijk en iedereen wordt met respect behandeld. Dat betekent dus geen discriminatie, pesten of ander ongewenst gedrag;

3) Trainers, leider, spelers en publiek accepteren altijd de leiding van de scheidsrechter en respecteren hun beslissingen. Met name trainers en leiders hebben hierin een voorbeeldfunctie;

4) RSC Alliance tolereert geen fysiek geweld of dreiging daarmee. Ook verbaal geweld, zoals schelden, wordt niet getolereerd. Niet op de velden of langs de lijn, niet in de kantine, de kleedkamers of elders op het sportpark;

5) Iedereen die op ons sportpark aanwezig is, gaat zorgvuldig om met de materialen en eigendommen van RSC Alliance en van andere aanwezigen;

6)  Iedereen ruimt zijn eigen rommel op en laat geen afval slingeren op het sportpark;

7) Bij RSC Alliance gaan we fatsoenlijk met elkaar om: we gedragen ons, komen afspraken na, helpen elkaar en luisteren naar elkaar;

8) We spreken altijd Nederlands.

Het volledige document Scoren met Fatsoen! met alle informatie voor spelers, trainers, leiders en andere vrijwilligers vindt u hier.

Met gerespecteerde groet,

Bestuur RSC Alliance

05-05-2020: Geen verplicht kledingpakket in seizoen 2020-2021 voor bestaande leden!!

Geen verplicht kledingpakket in seizoen 2020-2021 voor bestaande leden!!

 

 

Alliance denkt mee met haar leden tijdens en na de coronacrisis!

Geen verplicht kledingpakket in seizoen 2020-2021

Het bestuur van RSC Alliance vindt het erg vervelend dat het huidige seizoen vroegtijdig beëindigd moest worden vanwege de coronacrisis.
We schreven jullie al dat de meeste kosten gewoon doorgaan voor de club en dat we daarom helaas geen contributiegeld kunnen teruggeven over het restant van dit seizoen.

Tegemoetkoming
Wel komen we al onze reeds bestaande leden tegemoet in het nieuwe seizoen 2020-2021.
We hebben namelijk besloten dat we het kledingpakket voor komend seizoen niet verplicht stellen. De kleding is dit seizoen laat uitgeleverd en de meeste leden hebben hun tenues nauwelijks of weinig gedragen. Alleen nieuwe leden nemen komend seizoen een nieuw kledingpakket af.

Kleding bijbestellen
Vanzelfsprekend kunnen huidige leden wel altijd kledingstukken van onze sponsor Quick bijbestellen, bijvoorbeeld als er iets kapot is of als je eruit gegroeid bent. Die service bieden we namens Alliance zeker wel.

Dit betekent voor onze huidige en nieuwe leden dat de contributiebedragen voor het seizoen 2020/2021 zijn:

--- Kabouters  (JO6/JO7) ---
Bestaande leden betalen EEN AANGEPASTE CONTRIBUTIE  van € 37,50 
(Dit bedrag bestaat uit een bijdrage aan de KNVB van € 15,00 én een bijdrage van € 22,50 voor de verdere professionalisering van onze jeugdafdeling)

--- Pupillen en Junioren (JO8 t/m JO19) ---
Bestaande leden betalen € 139,00   

--- Senioren ---
Bestaande leden betalen € 211,00

--- Niet spelende leden ---
Niet spelende leden betalen € 75,00

04-05-2020: Hervatting trainingen jeugd 5 t/m 18 jaar

Hervatting trainingen jeugd 5 t/m 18 jaar

 

Beste leden,

De afgelopen dagen heeft het nieuwe bestuur van RSC Alliance zich gebogen over de mogelijkheden om weer voetbaltrainingen aan te gaan bieden op ons sportpark. We hebben hierbij gekeken naar de richtlijnen van de overheid, wat de gemeente Roosendaal voorschrijft en welke velden beschikbaar zijn
volgens onze veldonderhoudspecialisten. Dit heeft geresulteerd in de volgende beslissingen:

Jeugd tot en met 12 jaar

De jeugdleden tot en met 12 jaar kunnen vanaf 2 mei 2020 op zaterdagochtenden tussen 10.00 uur en 11.15 uur en op woensdagavonden tussen 18.00 uur en 20.30 uur trainen op het hoofdveld van ons sportpark. Alle andere velden bij Alliance zijn recent helemaal ingezaaid en dus buiten gebruik de komende maanden. De veldexperts meldden ons wel dat het hoofdveld voldoende sterk is om door kinderen tot en met 12 jaar te kunnen laten bespelen, omdat zij nauwelijks schade kunnen aanrichten aan de velden. Vandaar dat wij aan deze leeftijdscategorie wel trainingen kunnen aanbieden. Via onze jeugdcoördinator zullen alle trainers en leiders van deze teams deze week aanvullende informatie krijgen over de trainingsschema's, -tijden en de voorschriften waaraan kinderen en ouders/begeleiders zich moet houden.

Jeugd 13 t/m 18 jaar 
Onze jeugdleden in deze leeftijdscategorie kunnen vanaf zaterdag 9 mei 2020 weer gaan trainen en wel op de sportvelden van het Norbertus Gertrudis Lyceum tegenover ons sportpark. Op zaterdagen mogen deze spelers met hun trainers aangepast trainen tussen 10.00 uur en 12.00 uur conform de RIVM-richtlijnen. 
Ook zij ontvangen via hun trainer(s) het exacte trainingsschema.

Nu de velden vervroegd in onderhoud zijn, heeft dit als voordeel dat de velden eind juli/begin augustus wel weer bespeelbaar zijn. We kunnen het nieuwe seizoen dus sowieso lekker vroeg starten.

Voor nu wensen we jullie allemaal heel veel gezondheid toe en tot heel snel!

Met vriendelijke groet,

Bestuur RSC Alliance

29-04-2020: Kom lekker trainen bij RSC Alliance

Kom lekker trainen bij RSC Alliance

Ben jij tussen de 5 en 12 jaar oud en heb je zin om te komen voetballen op zaterdagochtenden en woensdagavonden bij Alliance?

Alliance is sinds 1 mei 2020 weer begonnen met trainen voor de jeugd t/m 12 jaar en uiteraard houden we ons aan alle RIVM-protocollen.

We zouden het erg leuk vinden als er kinderen uit Roosendaal en omstreken vrijblijvend kennis kunnen maken met voetbal en onze mooie vereniging.
De trainingen worden gegeven door gediplomeerde en enthousiaste trainers.
Vanzelfsprekend zijn er ook coördinatoren aanwezig die toezien op handhaving van de richtlijnen en die fungeren als contactpersoon.

Meld je snel aan via activiteiten@rsc-alliance.nl of via 06-30780560 en we laten je z.s.m. weten wanneer je kunt starten.