Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

19-08-2020: Coronaprotocol RSC Alliance

Coronaprotocol RSC Alliance

Lees hier het coronaprotocol van RSC Alliance.

Algemene richtlijnen preventie Corona

 • blijf bij klachten thuis en laat je testen;
 • blijf thuis als er iemand in jouw huishouden positief getest is, richtlijn 10 dagen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak je handen met zeep en hoest en nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • schud geen handen.


Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

 • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten;
 • benauwdheid, verhoging, koorts;
 • en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Dit geldt voor iedereen!Houd 1.5 meter afstand:

 • Iedereen van 18 jaar of ouder dient buiten de training en wedstrijden te allen tijde 1.5 meter afstand te houden tot elkaar! Het is enkel toegestaan om tijdens de training en wedstrijden binnen de 1,5 meter van elkaar te komen. Bij de wandeling naar het trainingsveld of wedstrijdveld dient deze 1,5 meter afstand wel gehouden te worden!
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
 • Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.


Gezamenlijk vervoer
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen.


Kantine
In de kantine gelden richtlijnen die voor iedereen gelden, denk hierbij aan:

 • maak gebruik van de looproutes;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • gebruik de juiste ingang / uitgang, deze staan duidelijk aangegeven;
 • er wordt gevraagd om registratie van contactgegevens t.b.v. bron- en contactonderzoek, werk hier a.u.b. aan mee;
 • we werken met zoveel mogelijk vaste zitplekken.


Jeugd

 • maak gebruik van een eigen bidon en deel deze met niemand;
 • spelers tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamers;

Let op: Ouders, begeleiders en trainers dienen wel rekening te houden met 1,5 meter naar elkaar toe, maar ook naar de spelers toe in de leeftijd vanaf 13 jaar!


Senioren

 • maak gebruik van de looproutes, zowel in de kantine als in de kleedkameraccommodatie;
 • teams dienen in de kantine/kleedkamer rekening te houden met 1,5 meter afstand;
 • teams krijgen 2 kleedkamers toegewezen bij trainingen / wedstrijden om deze afstand te waarborgen;
 • teams die zich niet aan deze richtlijnen houden wordt de toegang tot de kleedkamers ontzegd;
 • maak gebruik van een eigen bidon en deel deze met niemand.

 

Wedstrijden

 • Jeugd: zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers en leiders in de dug-out of op de bank.
 • Senioren: zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers, leiders en reservespelers, ook in de dug-out of op de bank.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Alle senioren elftallen (zowel van Alliance als gasten) worden bij de wedstrijden ingedeeld in twee kleedkamers, hierbij kan er voldoende afstand gehouden worden.
 • Trainers en leiders worden erop aangesproken het protocol te volgen.
 • Supporters dienen dezelfde richtlijnen te volgen als hun leeftijdsgenoten.


Een speler, trainer, begeleider van een elftal is positief getest op Covid-19. Wat te doen?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuis blijft en de richtlijnen volgt die de GGD oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Als de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Teamgenoten en begeleiding die in contact zijn geweest met deze persoon vragen we contact op te nemen met de GGD om een test aan te vragen. Houd goed de mogelijke symptomen in de gaten en blijf thuis totdat de uitslag, uiteraard negatief, ontvangen is.
Als er binnen één team 3 of meer personen positief getest worden dan worden per direct alle trainingen en wedstrijden van dit team afgelast. Alle leden van het team, dus ook de begeleiding, dienen eerst een test uit te laten voeren. Bij een negatieve uitslag kan de training weer worden hervat.
Vervolgens gaat het GGD protocol in werking:

 1. De positief geteste persoon gaat 10 dagen in thuisquarantaine!
 2. De GGD zal een bron- en contact onderzoek starten. Hierbij gaat het erom met wie de betreffende persoon contact heeft gehad in de periode van besmetting en waar of bij wie hij/zij eventueel deze besmetting heeft opgelopen. De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen.
 3. Contacten worden onderscheiden in drie categorieën:
  1. huisgenoten;
  2. overige nauwe contacten;
  3. overige contacten.


Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.

Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode.
In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.

Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

 1. De GGD is hierin leidend en zal samen met de positief geteste persoon een plan van aanpak opstellen. Personen die in dit onderzoek naar voren kunnen komen, zoals teamgenoten, trainers etc. krijgen vanzelf bericht. De GGD bepaalt welke stappen zij moeten ondernemen.
 2. Een positief getest persoon is pas weer welkom op de club als deze minimaal 24 uur geheel klachten vrij is.

 

Mensen die terugkeren van vakantie uit “Oranje” gebieden
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.

Meerdere besmettingen in één team?
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden? Neem dan contact op met Vedat (hjo@rsc-alliance.nl) of Coen (senioren@rsc-alliance.nl).

Coronaprotocol RSC Alliance
Nieuwsarchief