Afbeelding: Elianne van der Sanden en Jos Gommers vertrouwenscontactpersonen

Elianne van der Sanden en Jos Gommers vertrouwenscontactpersonen

24-03-2021

Grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen
Binnen het verenigingsleven in Nederland is de afgelopen jaren namelijk gebleken dat er momenten en situaties zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Bij RSC Alliance doen we er alles aan om dergelijke situaties te voorkomen. We hebben hiervoor ons Waarden- & Normenbeleid dat we actief uitvoeren en iedere vrijwilliger heeft een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. In principe blijft het de insteek dat eventuele problemen eerst onderling besproken en opgelost worden. Dit kan met de medespeler, trainer, leider, ouders, coördinatoren of ons Hoofd Jeugd Opleidingen, maar er zijn ook situaties waarin dit niet gewenst is.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor jou
In het geval dat er een situatie ontstaan is die niet opgelost kan worden op de gebruikelijke manier, dan zijn Elianne en Jos de vertrouwenscontactpersonen waar jij terecht kunt. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen, zoals sociaal isoleren, sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken, bespotten of pesten, roddelen, bedreigen, verbaal of lichamelijk geweld, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie en elke andere handeling van een groep of individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren. Ook zorgen over het voetbalgerelateerd welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Geheimhoudingsplicht
De Vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenscontactpersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.
In de documenten protocol vertrouwenscontactpersoon en aannamebeleid vrijwilligers vind je alle informatie over dit onderwerp.

De juiste mensen op de juiste plaats
Elianne van der Sanden en Jos Gommers zijn niet zomaar uitverkozen om de rol van vertrouwenscontactpersoon te gaan vervullen. Beiden hebben veel bestuurservaring en kennen de vereniging RSC Alliance goed. Bij hen is een geheim veilig en ze zijn uiterst betrouwbaar. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij hun rol tot in de perfectie zullen uitvoeren, zodat iedereen erop kan vertrouwen dat een geheim veilig is en dat een passende oplossing gevonden gaat worden. Uiteraard hopen wij dat beiden zelden tot nooit aan de slag moeten gaan met een probleemsituatie. Elianne en Jos, dank voor het invullen van deze belangrijke rol binnen onze vereniging!

Dit zijn de gegevens van Elianne van der Sanden:
Telefoonnummer 06-21220968
Mailadres: elianne.vandersanden@gmail.com

Dit zijn de gegevens van Jos Gommers
Telefoonnummer 06-23369642
Mailadres: josgommers@ziggo.nl