Afbeelding: Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

27-01-2024

Op maandag 4 maart om 19.00 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Wijziging bestuurssamenstelling
4. Huldiging jubilarissen
5. Financieel jaarverslag seizoen 2022/2023
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Begroting seizoen 2023/2024
8. Vooruitblik 2024
9. Rondvraag
10. Sluiting