Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

Sponsoring jeugdelftallen

Met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen hebben er zich bij het bestuur al enkele sponsors gemeld die graag extra kleding willen sponsoren bovenop het basispakket wat door de club verstrekt wordt.

Het doet het bestuur goed te zien dat er betrokkenheid is vanuit goedwillende ouders en sponsors die extra kleding willen sponsoren. Wij vragen wel nadrukkelijk om dit via het bestuur te laten lopen. De inkoop van deze extra kleding kan het bestuur dan verzorgen via de vaste leverancier van de club. Hier heeft iedereen voordeel bij.

Het bestuur merkt op dat de jeugd een basispakket heeft wat primair voldoende is. Door individuele teams, bij met name de jeugd, te sponsoren en extra uit te rusten met kleding is de uniforme uitstraling van de vereniging weg. Het bestuur ziet liever dat sponsors zich verenigen zodat er collectief iets gedaan kan worden voor de leden. Mochten er initiatieven zijn kunnen mensen zich melden via sponsoring@rsc-alliance.nl.