Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Akkoord

16-10-2017: - Agenda Algemene Leden Vergadering 26-10-2017 -

- Agenda Algemene Leden Vergadering 26-10-2017 -

ROOSENDAAL - De notulen van de ALV seizoen 2015/2016 liggen vanaf 19,00 uur ter inzage in de kantine. De Algemene Leden Vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden, wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden en door het bestuur eventueel genodigden derden.

Aanvang: 19.30 uur.

- Opening door de voorzitter
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Goedkeuring notulen ALV 2016
- Jubilarissen
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Verkiezing kascommissie

PAUZE

- Veranderingen sportpark
- Vrijwilligers
- Normen en Waarden

Rondvraag

Sluiting

Nieuwsarchief