Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

Aanmelden vrijwilliger

Bij RSC Alliance hebben we een digitale inschrijfprocedure voor alle nieuwe leden en vrijwilligers. Alle gegevens worden beveiligd en geautomatiseerd verwerkt. Je ontvangt na de invulling van het onderstaande formulier een bevestiging per e-mail.
 


Iedere vrijwilliger moet in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) om vrijwilligerswerk bij RSC Alliance te kunnen doen. De VOG is enkel een controlemiddel voor de club om risico’s zo veel mogelijk te beperken. RSC Alliance heeft het beleid om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor haar leden en daarom sluit de VOG  hier perfect op aan.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus neemt. (Bron: NOCNSF)


Je ontvangt na je een aanmelding een e-mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarmee je de VOG gratis kunt aanvragen. Het aanvragen van de VOG gaat digitaal, met behulp van je persoonlijke DigiD.

Na goedkeuring van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt je de VOG per post. Deze kun je vervolgens in een gesloten envelop in leveren bij onze secretaris (Ingrid van der Heijden) of opsturen naar Wouwseweg 67, 4703 BM Roosendaal.

Het beheer van de VOG wordt gedaan door de secretaris en de gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden volgens de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beheerd.

Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (extra)
E-mailadres
E-mailadres (extra)
Toelichting functieDoor het versturen van dit formulier verklaart de hierboven genoemde persoon:

  • dat de hierboven ingevulde gegevens juist zijn;
  • kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van RSC Alliance;
  • kennis te hebben genomen van het respectprotocol van RSC Alliance;
  • kennis te hebben genomen van het aannamebeleid vrijwilligers van RSC Alliance;
  • kennis te hebben genomen van het feit dat leiders en trainers worden aangemeld bij de KNVB en vallen onder het KNVB tuchtrecht;
  • toestemming te geven voor het registreren van de getoonde gegevens in de ledenadministratie;
  • toestemming te geven voor het gebruik van foto's op de website, social media en eventuele andere communicatie-uitingen;
  • toestemming te geven voor het vermelden van zijn/haar verjaardag op de website.