Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

Aanmelden

Bij RSC Alliance hebben we een inschrijfprocedure vanuit de gedachte dat potentiële leden en ouders een goed inzicht te geven in de club en onze waarden en normen. We vinden het belangrijk dat ieder nieuw lid van te voren weet wat de spelers en ouder(s) van onze club kunnen verwachten, maar zeker ook wat RSC Alliance van de speler/ouder verwacht.

Na het ontvangst van het aanmeldformulier kijken we of er ruimte is in de desbetreffende leeftijdscategorie. Als er ruimte is, nodigen we je binnen 2 weken uit voor een intakegesprek (ouder en speler). In dit gesprek leggen we de visie van RSC Alliance uit en ook wat de speler van ons kan verwachten. Ook stemmen we in het gesprek af wat RSC Alliance van de ouders/speler verwacht en welke normen en waarden we binnen RSC-Alliance hanteren. Als beide partijen zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken, ronden we de inschrijving direct (digitaal) af!

Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
IBAN (t.b.v. incasso)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Telefoonnummer (extra)
E-mailadres
E-mailadres (extra)
Toelichting