Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

17-06-2022: Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 17 juni staat de, door Corona uitgestelde, Algemene Ledenvergadering gepland.

(Concept) Agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Jubilarissen
  • Jaarverslag 2020/2021
  • Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
  • Aanpassing Huishoudelijk reglement
  • Contributie en kledingpakket seizoen 2022/2023
  • Rondvraag
  • Sluiting
» Activiteitenoverzicht