Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

09-07-2021: Algemene Leden Vergadering

Vanwege de Coronamaatregelen is de Algemene Leden Vergaderng 2020/2021, die in eerste instantie in oktober was gepland, uitgesteld. Deze is nu ingepland voor vrijdagavond 9 juli. We gaan uit van goed weer, zodat we de vergadering buiten kunnen houden.

(Concept) Agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Jaarverslag 2019/2020
  • Verslag en verkiezing kascontrolecommissie
  • Vaststelling begroting 2020/2021
  • Ontwikkelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting
» Activiteitenoverzicht