Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics en door Facebook. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen. Lees meer in onze privacyverklaring.

Akkoord

03-10-2022: Algemene Leden Vergadering

Op maandag 3 oktober staat de Algemene Ledenvergadering gepland.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Huldiging jubilarissen
  4. Financieel jaarverslag seizoen 2020 / 2021 en 2021 / 2022
  5. Verslag en (her)verkiezing kascommissie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Contributie en begroting 2022 / 2023
  8. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
» Activiteitenoverzicht