16-10-2017: - Agenda Algemene Leden Vergadering 26-10-2017 -

- Agenda Algemene Leden Vergadering 26-10-2017 -

ROOSENDAAL - De notulen van de ALV seizoen 2015/2016 liggen vanaf 19,00 uur ter inzage in de kantine. De Algemene Leden Vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden, wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden en door het bestuur eventueel genodigden derden.

Aanvang: 19.30 uur.

- Opening door de voorzitter
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Goedkeuring notulen ALV 2016
- Jubilarissen
- Jaarverslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Verkiezing kascommissie

PAUZE

- Veranderingen sportpark
- Vrijwilligers
- Normen en Waarden

Rondvraag

Sluiting

Nieuwsarchief